B kategóriás jogosítvány - Webjogsi.hu

B kategóriás jogosítvány

Milyen járműveket vezethetek B kategóriás jogosítvánnyal?

Személygépkocsit. A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsit, amely vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépjárműből és a hozzá kapcsolt, a vonatkozó jogszabályban meghatározott pótkocsiból álló járműszerelvényt.

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
  • Legalább alapfokú iskolai végzettség
  • Érvényes orvosi alkalmassági (nem szükséges, amennyiben orvosi érvényességhez kötött, érvényes vezetői engedélyed van)
  • Betöltött legalább 16 év 6 hónapos életkor

Online vizsgafelkészítő B kategória
B
Kategóriás Jogosítvány
Elmélet:
29 000 Ft

Elméleti vizsga:
4 600 Ft

Gyakorlat:
165 000 Ft-tól
Gyakorlati vizsga:
11 000 Ft

Összesen:
209 600 Ft*-tól

Mikor vizsgázhatok legkorábban?

  • Elméleti vizsgát legkorábban 16. év 9 hónapos életkorod betöltése után tehetsz.
  • Forgalmi vizsgát legkorábban 17. életéved betöltése után tehetsz.

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 29 000 Ft (póthozzáférés: 4 000 Ft)

Gyakorlati vezetés díja: 5 500 Ft/órától az oktatás helyétől, illetve oktatótól függően (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft
Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft
Összesen: 15 600 Ft

Mit tartalmaz az elméleti tananyag csomag?
90 óra / 240 nap hozzáférési idővel

KRESZ
elmélet

Kötelező

Demó tananyag

KRESZ
vizsgafelkészítő teszt

ajanlott

Demó tananyag

Forgalmi vizsgára
felkészítő oktatóanyag

ajanlott

Demó tananyag

Elsősegély-
életmentés

ajanlott

Demó tananyag

Vezetéstechnika
pótkocsi vontatása

ajanlott

Demó tananyag

Tanulási javaslat

Elsősegély életmentés
KRESZ
elmélet
KRESZ
vizsgafelkészítő teszt
KRESZ
elmélet
KRESZ
vizsgafelkészítő teszt
Forgalmi
vizsgafelkészítő
ELMÉLETI VIZSGA
Forgalmi
VIZSGAFELKÉSZíTŐ
Elsősegély életmentés
GYAKORLATI VIZSGA
Pótkocsi
vontatása
ELMÉLETI VIZSGA
GYAKORLATI VIZSGA

+ 8 200 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)
Elsősegély-nyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tenned, ha 1984. január 1. után bármely járműkategóriára jogosítványt szereztél, vagy a  31/1992. (XII. 19.) NM rendeletben foglalt iskolai végzettséggel rendelkezel.

A B kategóriás képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

Elmélet:

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek**
Járművezetés elmélete**
Közlekedési alapismeretek**
Hatósági elméleti vizsga: 55 perc

Gyakorlat

Alapoktatás 9 óra
Városi vezetés: 14 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Éjszakai vezetés: 2 óra
Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra
Összesen: 30 óra

* A fenti árak akkor érvényesek ha:

  • az e-learning tananyag elvégzésére elegendő a rendelkezésedre álló időkeret.
  • az elméleti vizsgád elsőre sikerül.
  • a gyakorlati képzésed során a kötelező minimális óraszám alatt megszerzett tudásod és levezetett kilométereid elegendőek a vizsgára bocsátáshoz.
  • a gyakorlati vizsgád elsőre sikerül.

**Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 90 óra / 240 nap rendelkezésre állási időkereten belül.

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete módosult, miszerint a 2018. július 1-jét követően a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, sikeresen letett elméleti vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó elméleti tanfolyam díjához támogatás igényelhető. A módosított rendelet (146/2020. (IV. 22.) szerint az igénylésre jogosultak köre bővült, így 2020. július 1-jét követően további személyek is részesülhetnek a támogatásban. (a rendelet teljes szövege itt és annak módosítása itt olvasható)

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres elméleti vizsgáját

2018. július 1-jét követően tette le, és a sikeres vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be

vagy,

2020. július 1-jét követően tette le és a vizsga időpontjában igazolhatóan egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült.

A támogatás összege az elméleti tanfolyam díjának és a sikeres elméleti vizsga hatósági díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 Ft.

A kérelem benyújtásához szükséges űrlapot innen töltheti le, melyet postai úton vagy ügyfélkapuval rendelkezőknek elektronikus úton kell eljuttatnia a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

A kérvény benyújtásával egyidejűleg mellékelnie kell a díjak megfizetését igazoló dokumentumokat is. A Webjogsi hálózat autósiskolái valamennyi díjfizetésről a megadott számlázási névre szóló elektronikus pénzügyi bizonylatot állítanak ki, melyeket e-mailen megküldenek a tanulónak, illetve az e-Titán Oktatórendszerbe belépve, a tanuló egyéni pénzügyi felületéről letölthetőek.

A benyújtott kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság bírálja el.