BE kategóriás jogosítvány - Webjogsi.hu

BE kategóriás jogosítvány

Milyen járműveket vezethetek vele?

„B” kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvényt, ahol a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege meghaladja a 3500 kg-ot.

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
  • “B” kategóriás, nem kezdő, érvényes vezetői engedély
  • Betöltött legalább 17 év 6 hónapos életkor

Online vizsgafelkészítő BE kategória
BE
Kategóriás Jogosítvány
Elmélet:
36 000 Ft

Elméleti vizsga:
13 800 Ft

Gyakorlat:
136 000 Ft-tól
Gyakorlati vizsga:
18 900 Ft

Összesen:
204 700 Ft*-tól

Mikor vizsgázhatok legkorábban?

  • Elméleti vizsgát betöltött 17 év 9 hónapos életkor után tehetsz.
  • Járműkezelés vizsgát betöltött 18. életév után.

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 36 000 Ft (póthozzáférés: 8 000 Ft)

Gyakorlati vezetés díja: 8 000 Ft/órától az oktatás helyétől, illetve oktatótól függően (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 4 600 Ft
Forgalmi (gyakorlat): 11 000 Ft
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet): 4 600 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet): 4 600 Ft
Biztonsági ell. és üzemeltetési ismeretek (gyakorlat): 4 400 Ft
Rutin (gyakorlat): 3 500 Ft
Összesen: 32 700 Ft

+ 15 500 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

Az elsősegélynyújtási ismertek megszerzésének (vagy az az alóli mentesülésnek) az igazolására abban az esetben van szükséged, ha első alkalommal állítanak ki a részedre vezetői engedélyt. Ha korábban már szereztél jogosítványt más járműkategória vezetésére, akkor ilyen kötelezettséged nincs. Elsősegélynyújtási vizsgát a Magyar Vöröskeresztnél tehetsz, vagy – ha a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet szerinti megfelelő iskolai végzettséged van – ők adnak igazolást a mentességről. A sikeres vizsgáról vagy a mentességről a Magyar Vöröskereszt alapesetben elektronikus úton értesíti a közlekedési nyilvántartó szervet.

Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezel, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvezel, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is rendelkezdésedre bocsátjuk.

A BE képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

Elmélet:

Közlekedési alapismeretek**
Járművezetés elmélete**
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek**
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás**
Hatósági elméleti vizsga: 75 perc

Az online elméleti tananyag elvégzését követően, ingyenes hozzáférést biztosítunk az vizsgafelkészítő tesztalkalmazáshoz.

Gyakorlat  
Alapoktatás: 6 óra
Hatósági rutin vizsga: 15 perc
Városi vezetés: 4 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Hegyvidéki vezetés: 2 óra
Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra
Összesen: 17 óra 15 perc

* A fenti árak akkor érvényesek ha:

  • az e-learning tananyag elvégzésére elegendő a rendelkezésedre álló időkeret.
  • az elméleti vizsgád elsőre sikerül.
  • a gyakorlati képzésed során a kötelező minimális óraszám alatt megszerzett tudásod és levezetett kilométereid elegendőek a vizsgára bocsátáshoz.
  • a gyakorlati vizsgád elsőre sikerül.

**Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 nap rendelkezésre állási időkereten belül.