C kategóriás jogosítvány - Webjogsi.hu

C kategóriás jogosítvány

Milyen járműveket vezethetek vele?

A nem „D1” vagy „D” kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművet, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt.

A jelentkezés feltételei:

 • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya
 • Legalább alapfokú iskolai végzettség
 • „B” kategóriás érvényes vezetői engedély
 • II. csoportú orvosi alkalmassági igazolás
 • Betöltött legalább 17 év 6 hónapos életkor

 

Online vizsgafelkészítő C kategória
C
Kategóriás Jogosítvány
Elmélet:
49 000 Ft

Elméleti vizsga:
31 500 Ft

Gyakorlat:
204 000 Ft-tól
Gyakorlati vizsga:
33 700 Ft

Összesen:
318 200 Ft*-tól

Mikor vizsgázhatok legkorábban?

 • Elméleti vizsgát legkorábban 17. év 9 hónapos életkorod betöltése után tehetsz.
 • Forgalmi vizsgát legkorábban 18. életéved betöltése után tehetsz.

Tanfolyamdíjak:

Elméleti tanfolyam díja: 49 000 Ft (póthozzáférés: 9 000 Ft)

Gyakorlati vezetés díja: 12 000 Ft/órától az oktatás helyétől, illetve oktatótól függően (a pótóra díja megegyezik az alapóra díjával)

Hatósági vizsgadíjak:

Közlekedési alapismeretek (elmélet): 10 500 Ft
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (elmélet)*: 10 500 Ft
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás (elmélet)*: 10 500 Ft
Rutin (gyakorlat): 9 700 Ft
Forgalmi (gyakorlat): 24 000 Ft
Összesen: 65 200 Ft

+ 18 000 Ft elsősegélynyújtási ismeretek vizsga (amennyiben szükséges)

Az elsősegélynyújtási ismertek megszerzésének (vagy az az alóli mentesülésnek) az igazolására abban az esetben van szükséged, ha első alkalommal állítanak ki a részedre vezetői engedélyt. Ha korábban már szereztél jogosítványt más járműkategória vezetésére, akkor ilyen kötelezettséged nincs. Elsősegélynyújtási vizsgát a Magyar Vöröskeresztnél tehetsz, vagy – ha a 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet szerinti megfelelő iskolai végzettséged van – ők adnak igazolást a mentességről. A sikeres vizsgáról vagy a mentességről a Magyar Vöröskereszt alapesetben elektronikus úton értesíti a közlekedési nyilvántartó szervet.

Amennyiben megfelelő szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezel, az adott tantárgyból és vizsga alól mentességet élvezel, de az e-learning formában megvalósuló teljes elméleti képzést ebben az esetben is rendelkezdésedre bocsátjuk.

A C képzés tantárgyai és kötelező minimális óraszámai:

Elmélet:

Járművezetés elmélete**
Közlekedési alapismeretek**
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek**
Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás**
Hatósági elméleti vizsga: 75 perc

Az online elméleti tananyag elvégzését követően, ingyenes hozzáférést biztosítunk az vizsgafelkészítő tesztalkalmazáshoz.

Gyakorlat

Rutin vizsgára felkészülő vezetés: 4 óra
Rutin vizsga: 30 perc
Városi vezetés: 6 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Éjszakai vezetés: 2 óra
Kötelező minimális menettávolság: 300 km
Hatósági forgalmi vizsga: 1 óra
Összesen: 17 óra 30 perc

* A fenti árak akkor érvényesek ha:

 • az e-learning tananyag elvégzésére elegendő a rendelkezésedre álló időkeret.
 • az elméleti vizsgád elsőre sikerül.
 • a gyakorlati képzésed során a kötelező minimális óraszám alatt megszerzett tudásod és levezetett kilométereid elegendőek a vizsgára bocsátáshoz.
 • a gyakorlati vizsgád elsőre sikerül.

**Az eduKRESZ tananyagot alkalmazó e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 75 óra / 180 nap rendelkezésre állási időkereten belül.